Vrácení zboží


U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Tato lhůta platí i pro objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

 

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou posouzeny a následně naúčtovány zákazníkovi.

Stav vráceného zboží

 

V případě, že je zboží dodavateli vráceno v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen uhradit dodavateli zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a případnou další vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, chybějící příslušenství či průvodní dokumentace, poškozený obal, opotřebení zboží, apod.).

Dodržení 14 denní lhůty

 

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit

 

Formulář ke stažení (vrácení zboží do 14 dnů od koupě)

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit daňový doklad, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. 

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

 

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy zejména pokud se jedná:

O dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
O dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Vrácení financí za zboží

 

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Doporučujeme uvést číslo účtu pro zaslání částky.

Kde nebo jak zboží vrátit

 

Osobně na pobočce : Ostrava – Mariánské Hory

Osobně na pobočce : Bohumín

Zaslat na adresu:

Dobřanský s.r.o.

28.října 180/938
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

naše značky